ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
16-1-2020

CIRCULAR PERTAINING TO SUBMISSION OF FACULTY LISTnew

10-1-2020

Circular pertaining to uploading DCF-II on AISHE web portal new

7-1-2020

MBA & MCA Calendar of events and Fee structure - January 2020 examination new

2-1-2020

REVISED PG CALENDAR OF EVENTS 2019-20 new

24-12-2019

Circular - Information on exam center and exam time table - BED & BPED examination December 2019 new

6-12-2019

Calendar of Events for Criminology and Criminal Justice 2019new

4-12-2019

Revises UG calendar of events new

3-12-2019

Revises PG calendar of events new

18-10-2019

RCU UG Course Closing Date Extended reg cancelled new

18-10-2019

Circular to PG Affiliated Colleges (SC,ST,Cat-1 concession fees reg) new

16-10-2019

೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ new

15-10-2019

೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ . ಬಿ .ಎ ವಿಭಾಗದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ new

3-10-2019

ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಾಗೂ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿnew

27-9-2019

ಈ-ಶಿಷ್ಯವೇತನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮೂನೆ new

27-9-2019

ಅತಿ ತುರ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ: ಈ-ಶಿಷ್ಯವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು new

18-9-2019

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ B.Ed ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು new

6-9-2019

ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ೨೦೧೯ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ & ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ೧ ಮತ್ತು ೩ನೆ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತುnew

22-8-2019

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ new

19-8-2019

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ B.Ed ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Calendar of Events)new

26-7-2019

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ (Enhanced Fees) ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ೨೦೧೯ -೨೦new

26-7-2019

ಕೊನೆಯಹಂತದ (Casual Round & Spot Admission Notification) ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ-೨೦೧೯ -೨೦ new

25-7-2019

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ new

25-7-2019

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ new

22-7-2019

UGC Guidelines/Minimum_Qualification criteria for CAS Jul-2018 new

19-7-2019

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತರ(PG) ಪದವಿಯ ಮೂರನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ new

19-7-2019

ಸುತ್ತೋಲೆ: ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆಡೆಸುವ ಕುರಿತು. new

18-7-2019

PG-Counselling Schedule for Second Round (II nd ) 2019-20. new

15-7-2019

2019-20 counselling notification new

15-7-2019

circular to affiliate college for management admission new

15-7-2019

eligibility cirular 2019-20 new

15-7-2019

circular to 3rd sem new

೪-೭-೨೦೧೯

ದಿನಾಂಕ: 07-07-2019 ರಂದು ಜರುಗಬೇಕಿದ್ದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 12-07-2019 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು. new

೨-೭-೨೦೧೯

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ new

೮-೬-೨೦೧೯

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ೨ ಮತ್ತು ೪ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತರಗತಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ವರದಿ ಕುರಿತು new

೭-೬-೨೦೧೯

ಮಹತ್ವೌದ ಸುತ್ತೋಲೆ: Ph.D ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ತ್ರ/ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು new

೩೧-೫-೨೦೧೯

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋರ್ಸುಗಳ (UG) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿ) new

೬-೫-೨೦೧೯

CCJ PROSPECTUS new

೩-೫-೨೦೧೯

ಎಂ. ಬಿ . ಎ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ RANK-LIST ೨೦೧೭-೧೮ new

೩೦-೪-೨೦೧೯

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶ -ಶುಲ್ಕ new

೨೬-೪-೨೦೧೯

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಎಂ. ಬಿ. ಎ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ new

೨೨-೪-೨೦೧೯

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು new

೧೫-೪-೨೦೧೯

೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ (UG) ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿ ) new

೧೮-೨-೨೦೧೯

Circular: Pertaining to selection of subjects of OEC (Open Elective Course) new

೧೫-೨-೨೦೧೯

೨೦೧೮-೧೯ ರ ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಂತಿಮ ರಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು new

೮- ೨ - ೨೦೧೯

ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಡ್ಯನ ವಿಭಾಗದ ೧ ಮತ್ತು ೩ ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತರಗತಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ೨೦೧೮ - ೨೦೧೯ new

೮- ೨ - ೨೦೧೯

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ MBA ಮತ್ತು MCA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧೀಕಾರದಿಂದ ನೆಡೆಸಲಾದ ಪಿ.ಜಿ.ಸಿ.ಟಿ ಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಾದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು new

೩೧-೧-೨೦೧೯

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (ಪಿ.ಜಿ) ೨ ಮತ್ತು ೪ ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. new

೩೧-೧-೨೦೧೯

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (ಪಿ.ಜಿ) ೨ ಮತ್ತು ೪ ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು. new

೨೪-೧-೨೦೧೯

B.Ed ಕೋರ್ಸಿನ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿnew

೨೩-೧-೨೦೧೯

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಮರು -ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ರಿವೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ) new

೨೧-೧೨-೨0೧೮

ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ "ಪರೀಕ್ಷಾ ಫೆ ಚರ್ಚಾ ೨ .೦ " ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು new

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
೧೧-೧೨-೨೦೧೮

Submission of admission details of M.B.A & M.C.A students admitted for the academic year 2018-19 admitted under PGCET /C-MAT/K-MAT new

೧-೧೨-೨೦೧೮

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಮರು -ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ರಿವೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ) new

29-11-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶಾಲಿನ M.C.A ವಿಭಾಗದ III ಮತ್ತು IV ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತು new

29-11-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿ .ಇಡಿ (B.Ed) ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು new

03-11-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಶಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು new

01-10-2018

೨೦೧೮-೧೯ ರ TRANSLATION STUDIES ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ new

01-10-2018

೨೨೦೧೮-೧೯ ರ VACHANA STUDIES ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ new

28-09-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ. ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು new

28-09-2018

೨೦೧೮-೧೯ ರ ಬಿ. ಈಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ new

28-09-2018

ಬಿ. ಈಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ನ ೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ೧ ಮತ್ತು ೨ ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ new

20-09-2018

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಮ್ ಪಿ. ಈಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಕೋನ್ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ new

23-08-2018

2018-19 ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳ (Open Elective Course)ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು new

14-09-2018

MBA & MCA 1st Sem FEE Stucture 2018-19 new

14-09-2018

MBA & MCA 3rd Semester FEE 2018-19 new

04-09-2018

2018-19 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ University/Management ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು new

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in